Referat fra brugermøde i Rødskebølle

Referat fra brugermøde i Rødskebølle Skyttecenter, tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.00.

Deltagere:

Nyborg: Michael Carlsen, Tom Hasselbalch, Dorrit Møllegaard

Svendborg Skyttekreds: Tom Rasmussen

Horne: Bent Hansen

Hjemmeværnsdistrikt Fyn: Robert Glom

Ollerup: Henning Frederiksen

Skallebølle Skyttecenter: Anders Rasmussen, Betina Handberg

DGI FYN Skydning: Susanne Hansen

Svendborg Jagtforening: Claus Lauritsen

Bestyrelse: Per Servé, Arne Rasmussen, Svend Højmark, Dorrit Møllegaard

Afbud: Lars Krumholt (syg)

 

2. Fordeling af skydetider i 2018. (Se aktivitetskalender for reserverede skydetider 2018). I 2016 er der blevet skudt således på 200 m banen. i Rødskebølle:

Sommerperioden:

 mandage og onsdag kl. 7.00 – 22.00

 tirsdag kl. 7.00 – 18.00

Lørdag kl. 9.00 – 16.00

4 søndage

Vinterperioden:

mandage og onsdag kl. 9.00 – 22.00

tirsdag kl. 9.00 – 20.00

Lørdag kl. 9.00 – 16.00

4 søndage

 

Det påregnes, at der skydes på samme ugedage i 2018.

Kalender tilrettet efter ønsker. Yderligere kan reserveres.

 

2. Orientering om økonomi og fremlæggelse af banelejepriser for 2018.

Dorrit fremlagde årets budgetterede resultat – 3150 imod det estimerede – 28669.

Det er de faste udgifter, der stiger. Vi kan ikke ændre priser i dag. Lægge op til justering/ ændringer af priserne til generalforsamling, når årets resultat foreligger.

 

2. Eventuelt

Svend Højmark: Grusvejen til skyttecenteret ødelægges gentagne gange på grund af høj fart! Tænk på at sænke farten.

Claus, jægerne: Takker Horne for samarbejdet på 200m og Tved på pistolbanen og 50m om onsdagen.

 

Mødet hævet 20.18.

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar