Generalforsamling 2019

Rødskebølle Skydebaneforening afholder ordinær generalforsamling mandag d. 25. marts 2019 kl. 19.30. Indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes til medlemsforeningerne inden for tidsfristerne – jvf. vedtægterne.

Referat fra brugermøde i Rødskebølle

Referat fra brugermøde i Rødskebølle Skyttecenter, tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.00.

Deltagere:

Nyborg: Michael Carlsen, Tom Hasselbalch, Dorrit Møllegaard

Svendborg Skyttekreds: Tom Rasmussen

Horne: Bent Hansen

Hjemmeværnsdistrikt Fyn: Robert Glom

Ollerup: Henning Frederiksen

Skallebølle Skyttecenter: Anders Rasmussen, Betina Handberg

DGI FYN Skydning: Susanne Hansen

Svendborg Jagtforening: Claus Lauritsen

Bestyrelse: Per Servé, Arne Rasmussen, Svend Højmark, Dorrit Møllegaard

Afbud: Lars Krumholt (syg)

 

2. Fordeling af skydetider i 2018. (Se aktivitetskalender for reserverede skydetider 2018). I 2016 er der blevet skudt således på 200 m banen. i Rødskebølle:

Sommerperioden:

 mandage og onsdag kl. 7.00 – 22.00

 tirsdag kl. 7.00 – 18.00

Lørdag kl. 9.00 – 16.00

4 søndage

Vinterperioden:

mandage og onsdag kl. 9.00 – 22.00

tirsdag kl. 9.00 – 20.00

Lørdag kl. 9.00 – 16.00

4 søndage

 

Det påregnes, at der skydes på samme ugedage i 2018.

Kalender tilrettet efter ønsker. Yderligere kan reserveres.

 

2. Orientering om økonomi og fremlæggelse af banelejepriser for 2018.

Dorrit fremlagde årets budgetterede resultat – 3150 imod det estimerede – 28669.

Det er de faste udgifter, der stiger. Vi kan ikke ændre priser i dag. Lægge op til justering/ ændringer af priserne til generalforsamling, når årets resultat foreligger.

 

2. Eventuelt

Svend Højmark: Grusvejen til skyttecenteret ødelægges gentagne gange på grund af høj fart! Tænk på at sænke farten.

Claus, jægerne: Takker Horne for samarbejdet på 200m og Tved på pistolbanen og 50m om onsdagen.

 

Mødet hævet 20.18.

Ny flagstang

Ved arbejdsdagen inden sæsonstart 2016 viste det sig, at Rødskebølles flagstang var meget rådden ved fodstykket. De danske Forsvarsbrødre, Svendborg har nu sponseret en flot gave til Rødskebølle: en ny glasfiberflagstang bliver snarest indkøbt og opstillet, så vi fortsat kan flage ved stævner og andre aktiviteter. En stor tak til DfB fra skydebaneforeningen.